Blog

AAHD EENA KONFERANSLARINDA

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği AAHD, Avrupa Acil Numara Derneği (EENA) tarafından 22-24 Nisan 2015 Bükreş- Romanya, 6-8 Nisan 2016 Prag- Çek Cumhuriyeti, 5-7 Nisan 2017 Budapeşte- Macaristan, 25-27 Nisan 2018 Ljubljana- Slovenya, 10-12 Nisan 2019 Dubrovnik- Hırvatistan, 6-8 Ekim 2021 Riga- Letonya’da düzenlenen konferanslarda düzenli olarak ülkemizi temsil etti.  2016 yılında Prag’da düzenlenen konferansta, dernek başkanımız Dr. Turhan Sofuoğlu ve yönetim kurulu üyemiz Dr. Zeynep Sofuoğlu konferansın ilk gününde göçlerle ilgili olarak düzenlenen oturumda Devamı…

COVID-19 PANDEMİSİ VE SAĞLIK YÖNETİMİ KİTABI YAYINLANDI

Dünyada ve ülkemizde yaklaşık 2 yıldır devam eden Covid-19 Pandemisi sırasında Hastane Öncesi ve Hastanelerde verilen sağlık hizmetlerine bir bütün olarak yaklaşan ve çok değerli yazarların bilgi ve tecrübelerini paylaştığı kitap 2021 başında yayınlandı. Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) tarafından basımı üstlenen kitabın editörlüğünü Dr. Turhan Sofuoğlu ve Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu yaptı. Pandemide ambulans hizmetlerinden acil serviste hastanın karşılanmasına, yoğun bakım servislerinde verilen hizmetlerden ameliyathanelere, kliniklerden laboratuvar ve görüntülemeye, evde sağlık hizmetlerinden il Devamı…

ASSISTANCE – İlk Müdahalecilerin Korunması ve Yeteneklerinin Arttırılması için Uyarlanmış Durumsal Farkındalık Araçları ve Özel Eğitim Müfredatı Oluşturma Projesi.

Derneğimiz; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı Projesi olan ASSISTANCE “İlk Müdahalecilerin Korunması ve Yeteneklerinin Arttırılması için Uyarlanmış Durumsal Farkındalık Araçları ve Özel Eğitim Müfredatı Oluşturma” programına ortak olarak katılmıştır. 9 ülkeden 19 partner ile birlikte hazırlanan projedeki tek sağlık ekibi AAHD’dir. Proje 2019 Mayıs ayında başlamış olup 36 ay sürecektir. ASSISTANCE projesinin temel amacı iki yönlüdür.  Bir yandan, hafiflettikleri afet / kriz türünü göz önünde bulundurarak birlikte çalışan farklı türdeki ilk müdahaleci ( Ambulans, İtfaiye, Devamı…

Acil Sağlık Hizmetleri Ekip Kaynak Yönetimi (CRM4EMS) Projesi

CRM4EMS projesi, AB Erasmus+ Stratejik Ortaklık KA2 programı 2017-1-CY01-KA202-026781 tarafından finanse edilmiştir.   CRM4EMS Konsorsiyumunu oluşturan kurumlar şunlardır: CRM4EMS Konsorsiyumu, projeye katkılarından dolayı yardımcı ortaklar olan Kıbrıs Hastane Ambulans Servisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Dublin İtfaiyesi ve dış iştirakçiler İzmir İtfaiyesi ile İzmir 112 Ambulans Servisi’ne verdikleri destek için teşekkür eder. Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) Nedir? Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), güvenliği iyileştirmek, güvenlik açısından kritik ortamlarda olumsuzlukların oluşmasını ve oluşma durumunda etkisini azaltmak amacıyla tasarlanmış Devamı…

3. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu ( 2018 )

İzmir Demokrasi Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen 3. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu’nda Dernek Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu “Acil Hizmetler Nereye Gidiyor” başlıklı sunumu ile gelecekte nasıl bir acil hizmet sunumunun bizleri beklediğini özetledi ve yeni teknolojilere hazır olmamız gerektiğini vurguladı. AAHD’nin NEXES ve CRM4EMS AB projeleri hakkında sunumlar gerçekleştirildikten sonra İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile birlikte geliştirilen ve hastanelerdeki  Mavi Kod uygulamalarının cep telefonlarına indirilen ve CBF ( Code Blue Finder ) adı verilen Devamı…

2. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

30 Kasım 2017 DEÜ Sabancı Kültür Merkezi / İZMİR (09:00-17:00) 2. sini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumda, Endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojilerin acil hizmetler alanındaki gelişmelere etkileri, Avrupa’da yeni teknolojilerin acil hizmetlerde nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığı, konu ile ilgili AB projeleri, yapay zekanın gelecekte acil hizmetlere etkileri konuları yurt içi ve yurt dışından katılacak akademisyen ve uzmanlar tarafından sunulacak ve konu tüm teknik detayları ile tartışılacaktır. Acil hizmetler konusunda teknoloji üreten firmalar, özellikle Avrupa’da kullanılmakta Devamı…

1. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu ( 2015 )

“ Acil Hizmetlerde Gelecek.. İzmir’de Şekillenecek ! ”        Gelişen teknolojiler her konuda olduğu gibi acil hizmetler alanında da farklı uygulamaları hayata geçirmeye başlamıştır.  Son yıllarda dünyada gittikçe artan acil durumlar, afet ve felaketler, teknolojiyi sadece profesyonel ekiplerin değil herkesin etkin bir şekilde kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Günlük hayatımızda yeni nesil teknolojik cihazlar ile en yakındaki kişiler ve gönüllülerin yardımı ile hayat kurtarmanın mümkün olabildiği ispatlanmıştır. Yine ülkemiz ve dünyada son yaşanan terör olayları büyük Devamı…

2. Ege Acil Ambulans Sempozyumu ( 2009)

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü, İzmir Valisi, Acil Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı ve Londra Ambulans Servisi’nden bir konuşmacının katılımı ile İzmir Urla Hakan Çeken Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve ilki 2008 yılında Ege Ambulans Rallisi bünyesinde yapılan sempozyuma katılım ve ilgi oldukça fazlaydı. Sempozyum ile birlikte Hızlı Entübasyon ve Hızlı Triaj yarışmaları da yapıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan dernek başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu “Üniversitelerden ve yurtdışından konuşmacıların da katılacağı bu sempozyumda, ülkemizdeki kara ve hava ambulans Devamı…

I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ

Uluslararası katılımlı I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ, 1-4 Mayıs 2005 tarihleri arasında İstanbul’da CROWNE Plaza’da; T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Ambulans Hekimleri Derneği ile Almanya’dan Johanniter Akademi ve Johanniter Acil Yardım Kuruluşu’nun bilimsel desteği ile gerçekleştirildi.             Kongreyi destekleyen kurum  ve kuruluşlar  arasında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk-Alman Sağlık Vakfı, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Acil Tıp Devamı…

1. Ege Ambulans Rallisi ve Sempozyumu ( 12-15 Haziran 2008 İzmir)

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve AAHD’nin birlikte düzenlediği bu ralliye yurtiçinden ve  yurtdışından İngiltere ( Londra Ambulans Servisi ), Polonya, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan, Macaristan, Litvanya’dan ambulans ekipleri katıldı. İzmir Fuar Alanında düzenlenen sempozyuma yoğun bir katılım oldu ( 450 katılımcı ). Sempozyumun ardından yapılan ralli İzmir’in farklı yerlerindeki son derece güzel hazırlanmış senaryolar ile nefesleri kesti. Sonunda Polonya ekibi 1. Liği, Macaristan ekibi 2.liği kazandı.

2. Türkiye Ambulans Rallisi ( 2006 Antalya)

Antalya ilinde düzenlenen 2. Ambulans Rallisinin Bilimsel Organizasyonu ve yabancı ekiplerin davet ve konaklamaları Acil Ambulans Hekimleri Derneği tarafından düzenlendi. Ralliye Türkiye’nin birçok ilinden 112 ekipleri ve yurt dışından Almanya, İtalya, Rusya, Polonya ve Çek Cumhuriyetinden ambulans ekipleri katıldı. Ralli öncesinde yapılan Sempozyumda acil sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ve yabancı ekip sunumları yapıldı. Rallinin sonunda İzmir 112 ekibi 1. liği kazandı.

1. Türkiye Ambulans Rallisi ( 2005 İzmir )

Sağlık Bakanlığı, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve  Acil Ambulans Hekimleri Derneği’nin birlikte düzenlediği bu organizasyona yerli ve yabancı 10 ekip katıldı. Katılan ekipler, İzmir 112, Adana 112, Ankara 112, Antalya 112, Bursa 112, Eskişehir 112, Manisa 112, Medline Özel Ambulans Servisi, İsrail ve Rusya ambulans servisi. Ambulans Rallisine katılan tüm ekipler, Sağlık Bakanlığı Urla Eğitim Tesislerinde konaklayarak beş gün süreyle gece gündüz birlikte arkadaşça, dostça ve centilmence yarıştılar, birbirlerinden yeni bilgiler öğrenip, yeni dostluklar kurdular. Devamı…

ANKARA’DA TEAMAWARE PROJESİNİN TOPLANTISI YAPILDI

İlk müdahale ekipleri toplulukları koruyarak, acil durum ve afetlere müdahale ederek güvenli toplumlar sağlıyor olsalar da, operasyonlarda genellikle verimsiz, zayıf ve eskimiş teknolojileri kullanırlar. Mevcut duruma göre, ilk müdahale ekiplerinin operasyonel yetenekleri, akıllı sensör sistemleri, giyilebilir cihazlar, veri işleme, veri birleştirme, veri analitiği, iletişim altyapısı ve yapay zeka araçları gibi teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerle önemli ölçüde artırılabilir.  İşte “TeamAware” bu amaçla hazırlamış ve bu konular ile ilgili yazılımcı, teknoloji üreten ve uygulayan ve bunları Devamı…

Acil Sağlık Hizmetleri için Güvenlik Yönetim Sistemleri Eğitimi (SMS4EMS) Projesi

SMS4EMS projesi, EMS profesyonelleri, hastalar ve halk için güvenlik performansını iyileştirmek, güvenlik, tehlike ve risk yönetimini geliştirmek amacıyla Erasmus+ KA2 programı tarafından finanse edilmiştir. Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) uzmanları, güvenlik olaylarından raporlar ve tavsiyeler ve son araştırmalardan ortaya çıkan bir literatür topluluğu, EMS sektöründe güvenlik riski yönetimine yönelik sistematik ve sistemik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kabul etmiştir. Buna yanıt olarak, bir Avrupa ortaklığı eğitim girişimi olan Acil Sağlık Hizmetleri için Güvenlik Yönetim Sistemleri eğitimi (SMS4EMS) Devamı…

IPROCURE SECURITY PCP PROJESİ

Derneğimiz katıldığı; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı Projesi (IPS PCP) nin açılımı “Pre-Commercial Procurement of Innovative Triage Management Systems Strengthening Resilience and Interoperability of Emergency Medical Services” dir.  6 ülkeden 12 partner ile birlikte hazırlanmıştır. Avusturya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve ülkemizi temsilen Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın katıldığı bu proje 01 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 36 ay sürecektir. Acil Sağlık Hizmetlerinin Dirençliliğini Arttırmak ve Birlikte Devamı…

IPROCURESECURITY PCP PROJESİNİN İLK TOPLANTISI MİLANO’DA YAPILDI

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın proje ortağı olarak içinde yer aldığı “iProcureSecurity PCP” H2020 projesinin ilk toplantısı İtalya’nın Milano şehrinde 11-12 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Milano bölgesi Ambulans Merkezi (AREU) da yapılan iki günlük toplantıda İtalya, İspanya, Türkiye, Yunanistan, Avusturya ve Almanya’dan katılan ekipler, olay yeri triyajı ile ilgili gerçekleştirilecek yeniliklerin teknik özellikleri ve 6 ülkede yapılan Açık Pazar Etkinlikleri (Open Market Consultation) nin sonuçlarını değerlendirdiler. Toplantıya Devamı…

ASSISTANCE PROJESİNİN 2. PILOT ÇALIŞMASI ROTTERDAM’DA YAPILDI

Derneğimizin partner olarak yer aldığı Avrupa Birliği projesi ASSISTANCE’ın 2. pilot çalışması Hollanda’nın Rotterdam limanındaki eğitim tesislerinde 28 Mart – 1 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Limanda kimyasal yangın senaryosuna İspanya, İtalya, Hollanda, Polonya, İsveç ve İsviçre’den gelen ekipler ile ülkemizden Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) sağlık ekipleri müdahale ettiler. Ayrıca Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) ve Sanal Gerçeklik (Virtual Reality) eğitimleri  gerçekleştirildi. Pilot çalışmanın eğitim alanında yapılan tatbikatı sırasında, önceden hazırlanan kimyasal yangın senaryosuna Devamı…

5. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD), 2015 yılından itibaren düzenli olarak yaptığı sempozyumun 5. sini 2 yıl aradan sonra 16-17 Mart 2022 tarihinde yine İzmir’de gerçekleştiriyor. Bu yılki sempozyumun ortağı Avrupa Birliği projesi “iProcureSecurity PCP” sinde de partner olduğumuz İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesidir.  Olay yeri triyajının yeni teknolojiler ile geliştirilmesi ile ilgili Açık Pazar Araştırması (Open Market Consultation) etkinliğinin de yer aldığı bu yılki sempozyum, İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek olup sosyal Devamı…

Tarihi kaydedin: Türkiye’deki iProcureSecurity PCP Açık Pazar Danışmanlığı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı iProcureSecurity PCP projesindeki sekiz tedarikçiden biridir. Proje, Avrupa’daki acil sağlık hizmetlerinin esnekliğini ve birlikte çalışabilirliğini güçlendirebilecek inovatif triyaj yönetim sistemleri geliştirmeyi amaçlamaktadır. iProcureSecurity PCP projesi, altı AB ülkesinden 8 tedarikçi için yenilikçi triyaj yönetimi konusunda Ar-Ge yapmakla ilgilenen firmalara yönelik yaklaşık 6,7 milyon Euro bütçeli bir ihale çağrısı başlatacaktır. Bu fırsat hakkında bilgi edinmek için 17 Mart 2022 tarihinde Türkiye saati ile 14.00-16.00 saatleri arasında fiziksel ve online yapılacak Devamı…

AAHD EENA 2021 KONFERANSINA KATILDI

Merkezi Belçika Brüksel’de bulunan, EENA (Avrupa Acil Sağlık Hizmetleri Birliği)’nin, 6-8 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlediği “Avrupa Acil Sağlık Hizmetleri Konferans ve Fuarı”, Letonya’nın Riga kentinde yapıldı. Avrupa Acil Sağlık Hizmetleri Birliği – (European Emergency Number Association–EENA) Başkanı Dr. Demetrios Pyrros’un yaptığı açılış konuşmasında; COVID-19 pandemisi sırasında Avrupa’nın dört bir yanından gelen acil hizmetlerde çalışan yetkililer, EENA’ nın Üstün Hizmet onur madalyasıyla ödüllendirildi. Türkiye’den Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu’ Devamı…

ASSISTANCE PROJESİNİN İLK PİLOT UYGULAMASI İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Derneğimizin içinde yer aldığı Avrupa Birliği projesi ASSISTANCE’ın ilk pilot çalışması Türkiye’de İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi (İYDEM)’nde 24-28 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hazırlanan deprem senaryosu üzerinden İspanya, Hollanda, Polonya, İsveç ve İsviçre’den gelen ekipler ile Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği ve İzmir İtfaiyesine bağlı sağlık ekipleri tatbikat ve eğitimlerde aktif görev aldılar. Fransa ve İtalya’dan projeye katılan teknik partnerlerde uzaktan katılım sağladılar. İlk günlerdeki hazırlık çalışmalarının Devamı…