2. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

30 Kasım 2017 DEÜ Sabancı Kültür Merkezi / İZMİR (09:00-17:00)

2. sini gerçekleştirdiğimiz bu sempozyumda, Endüstri 4.0 ve yeni nesil teknolojilerin acil hizmetler alanındaki gelişmelere etkileri, Avrupa’da yeni teknolojilerin acil hizmetlerde nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığı, konu ile ilgili AB projeleri, yapay zekanın gelecekte acil hizmetlere etkileri konuları yurt içi ve yurt dışından katılacak akademisyen ve uzmanlar tarafından sunulacak ve konu tüm teknik detayları ile tartışılacaktır. Acil hizmetler konusunda teknoloji üreten firmalar, özellikle Avrupa’da kullanılmakta olan yeni teknolojik uygulamaların da tanıtılacağı sunumlar yapacaktır. Sempozyum bu konular ile ilgili hizmet alan ve hizmet veren kurumların katılımı ile teknoloji üreten kuruluşların konuya bakış açısını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu bilimsel toplantı, ülkemizde bu konularda uzun yıllardır bilimsel araştırma ve eğitimlere aktif katılım sağlayan, çok sayıda AB projesini başarı ile tamamlamış Acil Ambulans Hekimleri Derneği ( AAHD), ARGE ve yeniliklere açık köklü bir sağlık kurumu olan Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ve eğitimler ile tanınan Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ( DEUZEM ) ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü tarafından organize edilmektedir. İzmir Valiliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin desteklediği sempozyumda,  konunun ulusal ve uluslararası tüm taraflarının bir araya gelerek, ülkemizde ve Avrupa’da bu alanda yapılması gerekenlerin tartışılacağı ve öncelikle düşüncelerde teknolojik bir atılımın gerçekleşeceği bir ortam hedeflenmiştir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda kendi alanında birçok ilk yapıldı. Sempozyuma özel olarak davet edilen işadamı Reha Arar 1979 yılında Sağlık Bakanlığında görev yaparken yaşadıklarını, daha sonra 1983 yılından itibaren 077 Hızır Acil Servisinin İstanbul Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde kuruluş hikayesini resim ve videolar eşliğinde anlattı. EENA Başkanı Dr. Demetrios Pyrros 112 Tek Numara konusunda Avrupa’da ki son gelişmeleri birinci ağızdan sundu. ABD ve Rusya’dan video konferans ile katılan konuşmacılar yeni nesil teknolojilerin acil hizmetlerde kullanımı hakkında örnekler verdiler. AAHD Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zeynep Sofuoğlu, AB projesi NEXES ile ilgili bir sunum gerçekleştirdikten sonra cep telefonlarına indirilen bu uygulamanın acil bir durumda nasıl uygulanacağı gösterimi yapıldı. Yine sahne de Drone uçurularak sunumlar gerçekleştirildi. 112 alanında yıllarca hizmet veren Dr. İsmet Kalkan, Dr. Nil Gögen Özmen ve Dr. Bedri Bilge adına plaketler verilerek hatırları anıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetlerine katkıları olan ve ayrılan hekimlere dernek başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu tarafından teşekkür plaketleri verildi. Fuaye alanında ambulans koleksiyonu ve eski ambulans resimleri ve gazete haberleri sergisi açıldı.