IPROCURE SECURITY PCP PROJESİ

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Derneğimiz katıldığı; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı Projesi (IPS PCP) nin açılımı “Pre-Commercial Procurement of Innovative Triage Management Systems Strengthening Resilience and Interoperability of Emergency Medical Services” dir.  6 ülkeden 12 partner ile birlikte hazırlanmıştır. Avusturya, İspanya, İtalya, Yunanistan, Almanya ve ülkemizi temsilen Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın katıldığı bu proje 01 Eylül 2021 tarihinde başlamış olup 36 ay sürecektir. Acil Sağlık Hizmetlerinin Dirençliliğini Arttırmak ve Birlikte Çalışabilirliğini Sağlamak için Yenilikçi Triyaj Yönetim Sistemlerinin Ticarileşme Öncesi Tedariki adlı bu projedeki amaç, afet ve acil durumlardaki çoklu yaralanmalarda, olay yerindeki yaralıların triyajları sırasında yenilikçi teknolojiler ve yönetim sistemlerinin kullanımı ile medikal ekiplerin durumsal farkındalıklarının artırılması, doğru karar verme sürelerinin artırılarak müdahale süresinin kısalması ve kaynakların efektif kullanımıdır.

iProcureSecurity PCP projesi kapsamında, bir dijital triyaj yönetim sistemi için teknoloji paketleri, modüler donanım ve yazılım bileşenleri, projede partner olan profesyonel nitelikli tedarikçilerin değerlendirilmesine sunulmak üzere teklif veren konsorsiyumlardan temin edilecektir. Proje boyunca, şartname, tasarım, geliştirme, uygulama ve entegrasyonun yanı sıra son kullanıcı ortaklarını içeren kritik bir değerlendirme boyunca, bileşenler, pazarda belirlenen teknoloji boşluklarını ortadan kaldıracak şekilde pazara sürülecek bir hale getirilecektir.

PROJENİN HEDEFLENEN AMAÇLARI

Amaç 1

Yaralılara ve durumlarına hızlı ve doğru bir genel bakış.

Amaç 2

Mevcut kaynakların daha iyi tahsisi ve yaralılar için daha hızlı karar desteği.

Amaç 3

Diğer ilk müdahale ekipleri ve ilgili aktörlerle iyileştirilmiş birlikte çalışabilirlik

Hedef 4

Ambulans ile nakil ve hastaneler arasında daha kısa teslim süreleri.

Hedef 5

Kalite güvencesi için içgörüler ve eğitim önlemleri.

PROJENİN FAZLARI

PROJE PARTNERLERİ

Kategoriler: Projeler

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir