iProcureSecurity Projesi- Yenilik Temininin Koordinasyonu için Acil Sağlık Hizmetleri (Uygulayıcılarının Stratejik Ortaklığı

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Derneğimiz; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı Projesi olan iProcureSecurity ortak olarak katılmıştır. 7 ülkeden 10 partner ile birlikte hazırlanan projedeki tek sağlık ekibi AAHD’dir. Proje 2019 Mayıs ayında başlamış olup 20 ay sürecektir.

Avrupa’daki Acil Sağlık Hizmetleri ( Ambulans Hizmetleri ), Avrupa Birliği üye ülkelerindeki farklı tarihsel ve kurumsal bağlamlardan kaynaklanan çeşitli organizasyonel yapılara, profesyonel standartlara, koordinasyon mekanizmalarına ve aktörlere sahip olan çoğulcu bir manzara ile karakterize edilmektedir. Bununla birlikte, bu çeşitlilik, sınır ötesi ortamlar ve uluslararası insani yardım görevleri, ani ve hayati tehlike oluşturan yaralanma, acil durum veya felaket mağdurlarına zamanında bakım sağlama ortak amacı ile birleşmektedir. Müdahale kapasitelerinin artırılması ve Avrupa Acil Sağlık Hizmetleri Sistemlerinin (EMSS) işbirliğinin arttırılması, çok sayıda tehlikeye karşı Avrupa toplumlarının direncinin güçlendirilmesi ve dolayısıyla kamu güvenliği ve sağlık otoritelerinin uluslararası düzeyde yakın işbirliğinin sağlanması için belirleyici bir öneme sahiptir.

iProcureSecurity projesi, sistemin çeşitliliğinin birlikte çalışabilme yeteneklerine getirdiği ana zorlukları belirlemeyi, Avrupa’daki operasyonların standardizasyonunu arttırmayı hedefleyerek Araştırma ve İnovasyon alımını teşvik etmeyi ve tek bir birleşik birim olarak çalışabilen daha homojen bir Avrupa Acil Sağlık Ekipleri sistemini teşvik etmek için Araştırma ve İnovasyon faaliyetlerine yönelik teknik gereksinimleri sağlamayı hedeflemektedir.

PROJENİN AMAÇLARI

MOBİLİZE ET; Mevcut ekipler arasında sinerji oluşturmak ve bilgi alışverişini başlatmak için acil sağlık hizmetleri uygulayıcılarını, alandaki araştırmacıları ve uzmanları harekete geçirmek.

YARAT; Yenilikçi çözümleri listelemek, göstermek ve konsorsiyum ile dış paydaşlar arasında çevrimiçi işbirliğini kolaylaştırmak için etkileşimli bir platform oluşturmak.

ANALİZ ET; Avrupa Acil Sağlık Hizmetleri ekosistemini incelemek, onun yetenek boşluklarını, zorluklarını ve ihtiyaçlarını, Ar-Ge girişimlerini izleyerek bir inovatif çözümler kataloğu yaratmak.

ADRES GÖSTER;  Acil Sağlık alanında yeni çözümlerin tasarlanması, geliştirilmesi ve dağıtılması sırasında dikkate alınması gereken yasal sorunları, etik ve toplumsal yönleri belirlemek.

TEMİN ET; Ticari öncesi tedarik eylemi ve dış tedarikçiler tarafından kullanıma hazır Ar-Ge alımı için ortak şartlar ve teknik ihale dokümanları ile ilgili şartnameleri sağlamak.

YAYINLA;  Avrupa’nın her yerinden uygulayıcıları ve Ar-Ge sağlayıcılarını hedef alarak iletişim araçları aracılığıyla proje faaliyetlerini ve çıktılarını sürekli ve çok kanallı olarak yayınlamak.

Web: https://project.iprocuresecurity.eu/

Kategoriler: Projeler