Vizyon

Acil sağlık hizmetleri alanında uluslararası standartların yakalanmasını ve bu standartların ileriye taşınmasını sağlamak, ulusal ve uluslararası bir model ve sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkıda bulunmak.