AAHD 1.EACEM/TATKON’DA YER ALDI

Türkiye Acil Tıp Derneği ( TATD) tarafından 5-9 Kasım 2008 tarihleri arasında 21 ülkeden 550 katılımcı ile düzenlenen 1. Avrasya Acil Tıp Kongresi (EACEM) ve 4. Türkiye Acil Tıp Kongresi (TATKON 2008)’ni destekleyen kuruluşlar arasında bulunan Acil Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD), bu uluslararası kongrenin bilimsel programında da yer aldı. AAHD adına organizasyon komitesinde bulunan dernek başkanımız Dr. Turhan SOFUOĞLU, kongrede oturum başkanlığı ve iki oturumda da sunum yaparak Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri konularında hastane öncesi ve acil servisler arasındaki etik sorunlara değindi. Kongre sırasında özellikle Asya ülkelerinden gelen acil tıp uzmanları ile yararlı görüşmelerde bulunularak gelecekteki işbirliklerinin önü açıldı.

Afetlerde Sağlık Hizmetleri konusunda TATD ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün birlikte yürüttüğü “İzmir İli Sağlık Hizmetleri Afetlere Hazırlık Programı” nın eğitim modülleri ve hazırlanan Ara Raporun sunulduğu Kongrede yerli ve yabancı uzmanlar İzmir’de yapılan çalışmaların önemini vurguladılar. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Seracettin ÇOM’un da katıldığı kongrede Dernek Başkanımız Genel Müdürle İzmir ‘de yapılan çalışmaları paylaşmak şansını elde etti.