1. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu ( 2015 )

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

“ Acil Hizmetlerde Gelecek.. İzmir’de Şekillenecek ! ”

       Gelişen teknolojiler her konuda olduğu gibi acil hizmetler alanında da farklı uygulamaları hayata geçirmeye başlamıştır.  Son yıllarda dünyada gittikçe artan acil durumlar, afet ve felaketler, teknolojiyi sadece profesyonel ekiplerin değil herkesin etkin bir şekilde kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Günlük hayatımızda yeni nesil teknolojik cihazlar ile en yakındaki kişiler ve gönüllülerin yardımı ile hayat kurtarmanın mümkün olabildiği ispatlanmıştır. Yine ülkemiz ve dünyada son yaşanan terör olayları büyük kitleleri mobil cihazlar ve sosyal medya aracılığı ile anında bilgilendirme ve doğru yönlendirmenin ne kadar önem taşıdığı ve çok sayıda insanın kurtarılabileceğini  bir kez daha ortaya koymuştur.

       Bu sempozyumda, geçmişten günümüze acil ve afetlerde sağlık hizmetleri alanındaki gelişmeler, Avrupa’da yeni teknolojilerin acil hizmetlerde nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığı, konu ile ilgili AB projeleri, 112 Tek Numara hizmetlerinde ülkemizdeki ve Avrupa’da ki son gelişmeler yurt içi ve yurt dışındaki katılan uzmanlar tarafından sunulacak ve konu tüm teknik detayları ile tartışılacaktır. Yurt dışından katılan Avrupa 112 Acil Numarası Derneği  Başkanı ve acil hizmetler konusunda teknoloji üreten firmalar, özellikle Avrupa’da kullanılmakta olan yeni teknolojik uygulamaların da tanıtılacağı sunumlar yapacaktır. Sempozyum bu konuda hizmet alan ve hizmet veren kurumların katılımı ile teknoloji üreten kuruluşların konuya bakış açısını ortaya koymayı hedeflemekte ve ilk kez ülkemizde bu konu il ilgili ve bu düzeyde bir bilimsel toplantı gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde bu konularda uzun yıllardır bilimsel araştırma ve projelere aktif katılım sağlayan Acil Amulans Hekimleri Derneği ( AAHD), Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ( DEUZEM ) ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; bu sempozyumda konunun ulusal ve uluslararası tüm taraflarını bir araya getirerek, ülkemizde ve Avrupa’da bu alanda yapılması gerekenlerin gündeme gelmesini ve teknolojik bir atılımın gerçekleşmesini hedeflemişlerdir.                                                                                                                  

Tarih ve yer:18 Kasım 2015 ( 09.00-17.00)               DEÜ Sabancı Kültür Merkezi / Konak / İZMİR

Dr. Turhan SOFUOĞLU                                                                Prof. Dr. Vahap TECİM                                                                                

Acil Ambulans Hekimleri Derneği                                                            DEUZEM Müdürü                                           Başkanı                                              

Sempozyuma katılım ve ilgi oldukça fazlaydı. 112 çalışanlarından itfaiye ve kurtarma ekiplerine, üniversitelerin ilgili alanlarındaki öğretim üyelerinden hastanelere, yazılımcı firmalardan ambulans ve tıbbi cihaz üreticilerine kadar geniş bir yelpazede katılımcılar mevcuttu. Yurt dışından çok sayıda yeni nesil teknolojiler ile ilgili firma temsilcisi ve arge çalışanı yaptıkları çalışmaları anlatan sunumlar gerçekleştirildi. Sahneye drone ile soru iletildi. #Acilgelizmir hashtag ile ülkenin her yerinden katılınabilen bir tweet yarışması yapıldı. 112 Acil Sağlık Hizmetlerine bizzat görev yaparak katkı sağlayan ve aktif görevden ayrılmış olan ambulans hekimlerine dernek tarafından yaptırılan teşekkür plaketleri verildi.