BECAN – Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Türkiye’nin üç ilinde olumsuz çocukluk çağı deneyimleri epidemiyolojik çalışması

Epidemiological study of negative childhood experiences in three provinces of Turkey

Zeynep Sofuoğlu 1 , Resmiye Oral 2 , Fulya Aydın 1 , Sinem Cankardeş 1 , Birsu Kandemirci 1 , Feyza Koç 3 , Oya Halıcıoğlu 4 , Sadık Akşit 3 Acil Ambulans Hekimleri Derneği, Eğitim ve Projeler, İzmir, Türkiye Iowa Üniversitesi, Çocuk Hastanesi, Iowa, ABD 3 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, İzmir, Türkiye 4 Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışma, üç ayrı ilde 11, 13 ve 16 yaş grubu okula devam eden çocuklarda, geçmiş yıldaki olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı ile tüm yaşantıları boyunca deneyimledikleri olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığını saptamayı amaçlamıştır.

Proje Detayları

WP6 ENG

WP4 National Report ENG

WP3 National Report ENG

BECAN Makale

BECAN Bilgi

ENG Drop Outs