Acil Sağlık

Derneğimizin kuruluşunu gerçekleştiren ve ülkemizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin de kurucusu olan üyelerimiz, bu alandaki tecrübelerini paylaşmakta ve yurt dışındaki gelişmeleri yakından takip etmektedirler.

Ambulans, yönetim, personel ve tıbbi ekipman standartlarının geliştirilmesi, yeniliklerin sisteme adapte edilmesi başarının en önemli anahtarıdır.

Kara, hava ve deniz ambulanslarının ülkemizdeki gelişimi izlenmekte ve katkı sağlanmaktadır. Dernek kurucularımız ve üyelerimiz ülkemizdeki mevzuat, istasyon modelleri, eğitim modülleri, ilk motosiklet ambulans, yenidoğan bebek ambulansı, helikopter ambulans organizasyonu ve sistemde kullanılan yazılım ve dökümanların geliştirilmesinde aktif görev almışlardır.

Bu amaçla dernek üyesi sistemde aktif çalışan ve yöneticilik yapan hekimlerimiz aşağıdaki yönetmelik, tebliğ ve genelgelerin

hazırlanmasında aktif görev almışlar. Yurt dışındaki eğitimlerde edindikleri bilgileri ülkemiz sisteminin gelişmesi için kullanmışlardır.

1.Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

2.Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği

3.İl Ambulans Servisi Çalışma Yönetmeliği

4.Ambulans ve Acil Bakım Teknikerleri ile Acil Tıp Teknisyenlerinin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ

5.Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

6.112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli Kıyafet Genelgesi

7.Ambulans Hizmetleri Koordinasyonuna Dair Genelge