Soteria – Acil Durumlarda Online ve Mobil İletişim Projesi

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Proje Adı: Acil Durumlarda Online ve Mobil İletişim (GA: 606796)
Proje Süresi: 30 ay

Derneğimizin AB 7. Çerçeve Programının Güvenlik Çağrısından katıldığı Online and Mobile Communications for Emergencies ( SOTERIA) adlı AB projesi 2014 Eylül ayında başladı. 10 ülkeden 17 partnerin katılımı ile toplam 30 ayda tamamlanacak olan proje; Sosyal medyanın ( Facebook, Twitter, Linkedin, Hyves vb.) acil hizmet çalışanlarının ( ambulans, polis, itfaiye, kurtarma personeli ) vaka öncesinde, vaka sırasında ve sonrasında etkili şekilde müdahalede bulunabilme becerilerini geliştirmeği amaçlamaktadır. Ayrıca vatandaşların da acil durum müdahale sürecinde aktif rol oynama kapasitelerini arttırmayı sağlayarak acil olayların yönetimini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Acil hizmet çalışanları için kritik konu, vatandaştan sosyal ve mobil medya aracılığı ile zamanında, doğru ve güvenilir bilgiyi almak, uygun müdahaleyle iletişim kurabilmeyi başarabilmektir. Bu projede geliştirilecek bir yazılım ile sosyal medya üzerinden acil çağrıların alınabilmesi, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, mobil teknolojiler üzerinden veri transferi, coğrafik bilgi sistemlerinin kullanımı ile acil olayların yerinin tespiti, acil durumlarda vatandaşlara geri mesaj gönderebilmek ve tahliye planlamalarının yapılması hedeflenmektedir. Derneğimiz bu projede son kullanıcı olan hazırlanacak senaryolara ve yapılacak tatbikatlara destek sağlayacaktır.