Acil Sağlık Hizmetleri Ekip Kaynak Yönetimi (CRM4EMS) Projesi

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

CRM4EMS projesi, AB Erasmus+ Stratejik Ortaklık KA2 programı 2017-1-CY01-KA202-026781 tarafından finanse edilmiştir.  

CRM4EMS Konsorsiyumunu oluşturan kurumlar şunlardır:

CRM4EMS Konsorsiyumu, projeye katkılarından dolayı yardımcı ortaklar olan Kıbrıs Hastane Ambulans Servisi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Dublin İtfaiyesi ve dış iştirakçiler İzmir İtfaiyesi ile İzmir 112 Ambulans Servisi’ne verdikleri destek için teşekkür eder.

Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) Nedir?

Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), güvenliği iyileştirmek, güvenlik açısından kritik ortamlarda olumsuzlukların oluşmasını ve oluşma durumunda etkisini azaltmak amacıyla tasarlanmış bir dizi prensip ve uygulamadır.  Ekip Kaynak Yönetimi (CRM) “Güvenliği teşvik etmek ve operasyonların verimliliğini artırmak için mevcut tüm kaynakların (Ekipman, prosedürler ve insanlar) optimum kullanımını sağlayan bir yönetim sistemi” (EASA, Aralık 2017; UK CAA CAP 737) şeklinde de tanımlanabilir. CRM müdahaleleri genellikle eğitim kursları olarak sunulmakta ve insan faktörü müdahaleleri tarafından desteklenmektedir. Profesyonel pilotlar ve mürettebatlar aracılığıyla havacılık güvenliğini arttırmak için kabul edilmiş bir gereksinime yanıt olarak, CRM eğitimi başlangıçta havacılık sektöründe geliştirilmiştir. Sağlık sektöründe, CRM ilk olarak anesteziden başlayarak, cerrahi (ve cerrahi sonrası) güvenlik alanlarına doğru artan bir genişleme görmüştür. CRM4EMS projesi, Acil Sağlık (EMS) çalışanları ve onların kurumları için CRM’i geliştirmeyi bir adım daha ileri götürmektedir.

CRM4EMS Projesine Genel Bakış

        CRM4EMS projesinin temel amacı, Acil Sağlık Hizmetlerine, sistem ve işletim güvenliğini iyileştirmek için organizasyonlarında uyarlayabilecekleri ve kullanabilecekleri bir kaynak sağlamak, bunun yanı sıra Acil Sağlık Hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanan halk için olumsuzluklara neden olan hataların nedenlerini hafifletmeye yardımcı olmaktır.

Amaçlar

Proje, temel olarak acil tıbbi hizmetlerde CRM ve insan faktörü (HF) anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda atılacak adımlar şu şekilde belirlenmiştir:

 • Acil Sağlık Hizmetleri çalışmalarına ilişkin CRM ve HF ile ilgili eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması;
 • Eğitim döngüsünün teslimat ve erken değerlendirme için tamamlanması;
 • Ortak ülkelerde ulusal VET standartlarının karşılanma potansiyellerinin araştırılması;
 • Mesleki eğitim sunumu için fırsatların belirlenmesi.

Hedef Gruplar

Proje için tanımlanan hedef gruplar, aşağıdakileri içerebilecek olan Acil Sağlık Hizmetleri sağlayan kurum ve personellerdir:

 • Paramedikler,
 • ATT’ler,
 • Tıp doktorları,
 • Hemşireler
 • Ambulans sürücüleri

Fikri Çıktılar (IO):

CRM4EMS projesi sonucunda dört adet fikri çıktı oluşturulacaktır.

 • Fikri Çıktı 1 (IO1): Acil Sağlık Hizmetleri sağlayıcılarının kendi içlerinde CRM ve HF ile ilgili konuları değerlendirmeleri için geliştirilen Eğitim İhtiyaçları Analiz araçları,
 • Fikri Çıktı 2 (IO2): Acil Sağlık Hizmetleri sağlayıcıları tarafından kullanılmaya hazır ya da daha uygun bir şekilde, kuruluşun ve üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için referans alabilecekleri bir Ekip Kaynak Yönetimi Eğitim Kursu (Uyarlama, kendilerine sunulan araçları kullanarak kuruluşlarında gerçekleştirdikleri eğitim ihtiyaçları analizinin sonuçları temel alınarak gerçekleştirilebilir),
 • Fikri Çıktı 3 (IO3): Eğitime yönelik tepkileri, eğitimden elde edilen bilgi ve becerileri, işyerindeki davranışlardaki istikrar veya değişimi ve kurumsal performans açısından eğitimin getirdiği stratejik sonuçları anlayabilmek için geliştirilen değerlendirme aracı,
 • Fikri Çıktı 4 (IO4): Proje sonuçlarının her birinin nasıl kullanılması gerektiğini açıklayan bir kılavuz.
 •  

Havacılık ve EMS CRM Arasındaki Karşılaştırmalı (Gap) Analizi

      Havacılık ve EMS’de CRM’nin karşılaştırmalı bir analizi, bir “boşluk analizi” şeklinde gerçekleştirilmiştir. Bu, EMS’ye katkıda bulunabilecek potansiyel havacılık CRM konularını tanımlamak için yapılmıştır. Bu, Havacılık CRM modüllerinin ve konularının gözden geçirilmesini içermektedir (Acil Sağlık Hizmetleri için Ekip Kaynak Yönetimi [CRM4EMS] Fikri Çıktı 1 [IO1] Raporu Eylül 2018 Eğitim İhtiyaç Analizi ayrıntıları için).

  Havacılık Ambulans
Telsiz kullanımı Hava Trafik Kontrol Merkezi Komuta Kontrol Merkezi
Kapalı ortamda çalışılması Uçak kabini Ambulans kabini
Hatalar yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurur Evet Evet
Meslekler arası ekip Evet Evet
İnsanlara yanıt veren Evet Evet
7 gün ve 24 saat çalışılması Evet Evet

                    Tablo 2 Havacılık ve Ambulans Operasyonlarının Karşılaştırılması

      CRM, havacılıkta tanıtıldığından beri, özellikle sağlık hizmetleri olmak üzere diğer endüstrilerde başarılı olduğu kanıtlanmıştır. Her iki sektörde de CRM konularının karşılaştırılması benzerlikleri ortaya çıkarır ve bunlar Ambulans EMS bağlamlarında kolayca tanımlanabilir. Havacılık ve EMS sektörlerindeki çalışmaların doğası, komuta zincirleri içinde faaliyet göstermeleri ve faaliyetlerini koordine etmeleri için telsiz iletişim merkezlerini kullanmaları nedeniyle benzerdir. Doğrudan operasyonel ortamlarında, farklı mesleklerden oluşan diğer ekipler (örneğin havacılık için: pilotlar, havacılık mühendisleri ve teknisyenleri, kabin ekibi ve EMS için: hekimler, paramedikler, acil tıp teknisyenleri, hemşireler, sürücüler).

      Havacılık ve Acil Tıp arasındaki karşılaştırmalar Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) topluluğuna fayda sağlamaktadır. Ekip Kaynak Yönetimi (CRM), havacılık endüstrisinden kaynaklanan ve diğer dinamik, yüksek riskli ve yüksek stresli ortamlarda benimsenen bir takım odaklı hata yönetimi konseptidir. Bu hata yönetimi sistemi, insan katkılarının hatayı kabulü ve kaynak kullanımı için etkili stratejilerin uygulanması yoluyla güvenliği iyileştirme hedefine dayanmaktadır. CRM eğitimi, stres, duygu ve yorgunluğun insan performansı üzerindeki zararlı etkilerini ele almak için prosedürel becerilerle birlikte kullanılabilen, prosedürel olan teknik becerilerle teknik olmayan becerilerin etkili entegrasyonunu teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

      “İnsan Faktörüne” bağlı tıbbi hataların tüm olumsuz tıbbi olayların% 60-70’ini oluşturduğu göz önüne alındığında, Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) sektörü bir CRM / HF yaklaşımından yararlanabilir. Bu hatalar tıbbi bilginin eksikliğinden değil, sorunların teorik bilginin gerçek dünyada anlamlı eylemlere aktarılmasıyla ilgilidir. Bu nedenle, Acil Sağlık Hizmetleri için CRM eğitimi; uygulayıcıların durumsal farkındalığını en üst düzeye çıkarmayı; iletişim becerilerini geliştirmeyi ekip çalışmasını ve görev yönetimini geliştirmeyi; karar vermeyi güçlendirmeyi ve sonunda insan hatalarını en aza indirmeyi hedeflemektedir.

CRM4EMS Eğitiminin Geliştirilmesi

Yapılan analiz ve anket çalışmaları neticesinde CRM4EMS projesi eğitim içeriği geliştirildi. CRM4EMS Kursu ismi altında ambulans personeline yönelik eğitim programı hazırlandı. Kurs 3 ülkede aynı standartlarda yapıldı, kursun başlangıcında ve sonunda değerlendirme anketleri yapıldı. Türkiye’de ki ilk kurs İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi dersliklerinde İzmir ve Manisa 112, Katip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Paramedik bölümü, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ambulans personeli ve İzmir İtfaiyesi AKS Paramediklerinin katılımı ile 2 yıllık proje içerisinde Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Toplam 21 kişinin katıldığı kursta kursiyerlerden aranan özellik Paramedik veya Acil Tıp Teknisyeni olarak ambulanslarda aktif görev yapmaları oldu. Kursta teorik olarak 8 sunum gerçek hayattan örnekler ve videolar eşliğinde konusunda son derece deneyimli eğitmenler tarafından interaktif olarak gerçekleştirildi. 15 dakikalık ekip yaklaşımı uygulamasında sınıf ikiye bölündü ve belli bir görevi hatasız ve zamanında yapmaları istendi. Kurs sonunda değerlendirmeleri yazılı olarak alındı ve kursiyerlere standart kurs sertifikaları verildi.

3 ülkede yapılan kursların değerlendirilmesi sonucunda eğitime son şekli verilerek ülkemizde AAHD tarafından devam edilecektir.

Kategoriler: Projeler