Behaviour Security Culture (BeSeCu) EU 7th FP Project

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Derneğimiz 1 Mayıs 2008 tarihinde 36 ay süreli olarak BeSeCu akronimli projede ortak olmuştur. BeSeCu’nun açılımı (Behaviour Security Culture) Davranış Güvenlik ve Kültür’dür. BeSeCu Avrupa Birliği 7. çerçeve programı uzay ve güvenlik çağrısında yer alan bir projedir.

Projeye Türkiye adına derneğimiz, Almanya’dan University Medical Centre of Hamburg, Institute of Medical Psychology , İngiltere’den University of Greenwich, School of Computing and Mathematical Sciences, Polonya’dan Faculty of Fire Safety Engineering The Main School of Fire Service, Çek Cumhuriyeti’nden Prague Psychiatric Centre University of Prague, İspanya’dan Institute of Public Security of Catalunya ve İsveç’ten Man-Technology-Organisation (MTO)-Psychology partner olarak katılmıştır.

Proje hedefleri; acil durumlara maruz kalan insanların tepkisi hakkında kültürler arası nesnel ve öznel verilerin toplanmasıyla bu varsayımı mercek altına almaktadır.
Avrupa güvenlik politikasının başlıca hedeflerinden biri bina yetkinliğini artırarak vatandaşların tehditler karşısındaki güvenliklerini sağlamak, toplumun ihtiyaçlarına yönelik güvenlik talimatları hazırlayarak teknolojilerin sivil Avrupa güvenliği yararına kullanılmasını sağlamak, tedarikçilerle kullanıcılar arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve güvenlik müdahalelerinin Avrupa vatandaşlarınca kabul edilmesini sağlamaktır. Ancak bu hedeflere ulaşabilmek için kriz durumlarında bireyler arası davranış farklılıklarına dair verilerin temin edilmesi gerekmektedir, bu özellikle tahliye ve koruma stratejilerinin geliştirilmesi açısından önem taşımaktadır. İnsan davranışlarının ve tepkilerinin öngörülmesi, yangın koruma mühendisliğinin en karmaşık alanlarından birini oluşturmaktır.

Ne var ki, kriz durumlarında insan tepkilerinin incelenmesi konusunda yakın zamanda bazı gelişmeler kaydedilmiş olsa da bugüne dek kültürler arasındaki farkları gözeten veriler konusunda eksiklikler bulunmaktadır. BeSeCu, Davranış, Güvenlik ve Kültür kelimelerini temsil etmektedir.

Bu hedeflerin her birine bir dizi yöntemsel adım sonucunda ulaşılacaktır. Ancak hem yangın acil durumunda insan davranışlarını kapsamlı bir şekilde inceleyebilmek, hem de nesnel verileri değerlendirebilmek için araştırmalar iki kol ve stratejiyle yürütülecektir: Bunlardan ilki bireysel tepkilerde kültürler arası farkları saptayacak ve birçok merkezi ve geniş bir vaka yelpazesini kapsayacaktır. Bu ilk strateji, veri toplama ve kültürler arası araçların geliştirilmesinde sosyal bilimsel yaklaşım kullanılacaktır. Aynı derecede önemli olan ikinci stratejiyse belirli hedef gruplarına yönelik standartlaştırılmış birkaç araştırma ortamında gerçekleştirilecek bir deney tasarımını içermektedir. Bu ikinci bilimsel yaklaşımda sayısal matematik modelleme ve insan-makine etkileşimi kullanılacaktır. Proje konseptinin geliştirilmesi, araçların geliştirilmesi, verilerin kültürler arası analizleri ve yayımlama gibi belirli proje aşamalarında, her iki strateji birbiriyle uyumlu hale getirilecektir.

Derneğimiz bu projeyi başarı ile tamamlamıştır.

Proje Detayları

BESECU Özet

Sonuç Raporu

BESECU Makale

BESECU Kitap