ANKARA’DA TEAMAWARE PROJESİNİN TOPLANTISI YAPILDI

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

İlk müdahale ekipleri toplulukları koruyarak, acil durum ve afetlere müdahale ederek güvenli toplumlar sağlıyor olsalar da, operasyonlarda genellikle verimsiz, zayıf ve eskimiş teknolojileri kullanırlar. Mevcut duruma göre, ilk müdahale ekiplerinin operasyonel yetenekleri, akıllı sensör sistemleri, giyilebilir cihazlar, veri işleme, veri birleştirme, veri analitiği, iletişim altyapısı ve yapay zeka araçları gibi teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerle önemli ölçüde artırılabilir.

 İşte “TeamAware” bu amaçla hazırlamış ve bu konular ile ilgili yazılımcı, teknoloji üreten ve uygulayan ve bunları kullanacak kuruluşları bir araya getiren Avrupa Birliği Güvenli Toplumlar Çağrılarından kabul edilerek fonlanan bir uluslararası projedir.

13 ülkeden 24 partner ile 18 aydır devam eden projenin ara gösterim ve çalıştayı 28 Kasım-02 Aralık 2022 tarihleri arasında teknik koordinatör Havelsan’ın ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi. 5 gün süren ve bugüne kadar geliştirilen görsel, akustik, ekip izleme, alt yapı izleme ve kimyasal analiz uygulamaları son kullanıcılar olan itfaiye, sağlık ve emniyeti temsil eden partnerler tarafından kullanılarak her biri için geri bildirimler yapıldı. Bu uygulamaların oluşturulan acil durum senaryolarına göre öncelikleri belirlendi. Boşluklar ve geliştirilmesi düşünülen konular tartışıldı. Bütün bu çalışmalar raporlanarak iş paketlerinin sorumlularına iletildi. 

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) adına toplantıya katılan dernek başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu, Dr. İ. Ümit Bal, Doç. Dr. Zeynep Sofuoğlu ve Dr. Melih Gündüz, geliştirilen uygulamaları sağlık personellerinin bakış açısı ile değerlendirerek geri bildirimlerini yaptılar.

Kategoriler: Haber

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir