Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu

acilhizmetlerafis

18 Kasım 2015 DEÜ Sabancı Kültür Merkezi/İZMİR (09:00-17:00)
Gelişen teknolojiler her konuda olduğu gibi acil hizmetler alanında da farklı uygulamaları hayata geçirmeyi mümkün kılmıştır. Avrupa’nın birçok ülkesinde serbest dolaşımın olması üzerine AB 2002 tarihli ve 22 sayılı Evrensel Hizmet Talimatı (26.madde) gereğince üye ülkeler için Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası 112’nin kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle AB’ye üye ülkelerde Polis, Sağlık, İtfaiye ve diğer acil hizmetler tek numara altında birleştirilerek acil durumlarda kurumların daha hızlı, etkin ve koordineli çalışması hedeflenmiştir. Bunun yanında hizmet sunucularının yeni teknolojileri sisteme entegre ederek son kullanıcılarında aktif desteği ile verilen hizmetin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması nihai hedef haline gelmiştir. AB bu konudaki proje çalışmalarını fonlamakta ve desteklemektedir.
Ülkemizde de son yıllarda AB entegrasyon çalışmaları doğrultusunda bu hizmetleri tek numara altında birleştirme çalışmaları hız kazanarak 12 ilde 112 tek numara uygulaması başlatılmış olup diğer illerdeki alt yapı çalışmaları devam etmektedir.
Bu sempozyumda, geçmişten günümüze acil ve afetlerde sağlık hizmetleri alanındaki gelişmeler, Avrupa’da yeni teknolojilerin acil hizmetlerde nasıl ve hangi alanlarda kullanıldığı, konu ile ilgili AB projeleri, 112 Tek Numara hizmetlerinde ülkemizdeki ve Avrupa’da ki son gelişmeler konunun uzmanları tarafından sunulacak ve konu tüm teknik detayları ile tartışılacaktır. Acil hizmetler konusunda teknoloji üreten firmalar, özellikle Avrupa’da kullanılmakta olan yeni teknolojik uygulamaların da tanıtılacağı sunumlar yapacaktır. Sempozyum bu konuda hizmet alan ve hizmet veren kurumların katılımı ile teknoloji üreten kuruluşların konuya bakış açısını ortaya koymayı hedeflemektedir.

Ülkemizde bu konularda uzun yıllardır bilimsel araştırma ve projelere aktif katılım sağlayan Acil Ambulans Hekimleri Derneği ( AAHD), Dokuz Eylül Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ( DEUZEM ) ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü; bu sempozyumda konunun ulusal ve uluslararası tüm taraflarını bir araya getirerek, ülkemizde ve Avrupa’da bu alanda yapılması gerekenlerin gündeme gelmesini ve teknolojik bir atılımın gerçekleşmesini hedeflemişlerdir.

Sempozyuma Kimler Katılmalı?
Avrupa’daki son gelişmelerin ışığında yeni teknolojilerin hizmet sunucularına ve topluma yararlarının tartışılacağı bu sempozyuma her kesimden en geniş katılımın sağlanması ve interaktif bir ortamın yaratılması hedeflendiğinden;
Acil hizmetlerin ( hastane ve hastane öncesi acil sağlık, itfaiye, arama kurtarma, emniyet vb.) her kademesinde görev yapan çalışanların,
İletişim ve yazılım teknolojilerinde bilgi ve hizmet üretenlerin,
Online ve Mobil İletişim Teknolojileri ile ilgilenenlerin,
Sosyal medya çalışanları ve aktif kullanıcılarının,
Coğrafik Bilgi Teknolojileri ve Mekansal İstatistik Analizleri ile ilgilenenlerin,
ICT ve Sağlık Alanında Bilgi ve hizmet üretenlerin,
Bu konularla ilgili akademisyenlerin,
Son kullanıcı olarak bu alanlara ilgi duyan herkesin katılımı beklenmektedir.

http://www.acilteknolojileri.com/