Acil Sağlık Hizmetleri için Güvenlik Yönetim Sistemleri Eğitimi (SMS4EMS) Projesi

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

SMS4EMS projesi, EMS profesyonelleri, hastalar ve halk için güvenlik performansını iyileştirmek, güvenlik, tehlike ve risk yönetimini geliştirmek amacıyla Erasmus+ KA2 programı tarafından finanse edilmiştir.

Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) uzmanları, güvenlik olaylarından raporlar ve tavsiyeler ve son araştırmalardan ortaya çıkan bir literatür topluluğu, EMS sektöründe güvenlik riski yönetimine yönelik sistematik ve sistemik bir yaklaşıma ihtiyaç olduğunu kabul etmiştir.

Buna yanıt olarak, bir Avrupa ortaklığı eğitim girişimi olan Acil Sağlık Hizmetleri için Güvenlik Yönetim Sistemleri eğitimi (SMS4EMS) EMS sektörüne bir Güvenlik Yönetim Sistemleri (SMS) eğitim çözümü tasarlayacak, geliştirecek ve sunacaktır.

Proje, Acil Sağlık Hizmetleri sektörü, akademi, eğitim, öğretim ve araştırmacı proje ortakları ile ilişki kuracaktır. Toplu olarak, bu işbirliği ortaklığı, acil tıbbi hizmetler sektöründe güvenlik performansındaki iyileştirmeleri destekleyecek güvenlik yönetim sistemleri eğitimini birlikte tasarlayacak ve oluşturacaktır.

Projeye duyulan ihtiyaç, personeli, hizmet ettikleri hastalar ve kamu ve daha geniş toplum için sivil korumanın bir parçası olarak güvenlik, tehlike ve risk yönetiminin önemini kabul eden Acil Sağlık Hizmetleri kuruluşları tarafından belirlenmiştir.

SMS4EMS, Proje Sonuçlarını hedef gruplarla (Acil Sağlık Hizmetleri, sağlık eğitimi ve öğretimi ve araştırma kuruluşları) ve ilgili paydaşlarla paylaşacak olan Çoğaltan Etkinlikler aracılığıyla yaygınlaştırma faaliyetleri üstlenecektir. SMS4EMS ayrıca proje sonuçlarını konferans sunumları, profesyonel ve akademik dergi yayınları ve web tabanlı etkinlikler aracılığıyla dağıtacaktır.

Projenin süresi: 1.11.2021 – 1.11.2023 tarihleri arasında 24 aydır.

PROJE PARTNERLERİ

Acil Sağlık Hizmetleri (EMS) sektörü, akademi, eğitim, öğretim ve araştırmadan proje ortakları ile birlikte yürütülen projenin Koordinatörü, Dublin Trinity College Psikoloji Okulu Yenilikçi İnsan Sistemleri Merkezi (CIHS) dir.

Projenin Diğer Ortakları;

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği, Türkiye

Kratis Eğitim ve Danışmanlık, Kıbrıs

Johanniter-Unfall-Hilfe e. V, Almanya.

SMS4EMS proje sonuçlarının geliştirilmesi için destek verecek diğer kuruluşlar ise şunlardır:

Dublin İtfaiyesi, İrlanda; Kıbrıs Apollonion Hastanesi Ambulans Hizmeti; İzmir İtfaiyesi, Türkiye; İzmir Demokrasi Üniversitesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye; Tınaztepe Üniversitesi, Türkiye; Braunschweig İtfaiye ve Acil Ambulans Servisi, Almanya; Akkon Üniversitesi, Berlin, Almanya; ve Selanik HSPEC (acil sağlığı temsil eden kar amacı gütmeyen bir bilim topluluğu), Yunanistan.

SMS4EMS projesi, ortakların işbirliği ile, güvenlik performansında iyileştirmelere yol açacak bir güvenlik yönetim sistemini tasarlayacak ve acil sağlık hizmetlerinde bir güvenlik yönetim sistemi geliştirmek için gerekli yetkinliği geliştirmek için kullanılabilecek hazır bir eğitim programı sağlayacaktır.

SMS4EMS projesi, aşağıdaki dört konuda sonuçlar sunacaktır:

• Acil Sağlık Hizmetlerinde SMS Yetenek Analizi ve Boşluklar;

• EMS Kuruluşlarında SMS için Yetkinlik Çerçevesi ve Öğrenme Hedefleri;

• Acil Sağlık Hizmetleri için SMS Eğitim Tasarım ve Geliştirme;

• Acil Sağlık Hizmetlerine Yönelik SMS Eğitiminin Değerlendirilmesi.

Kategoriler: Projeler

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir