Afet Tıbbı

Ülkemiz doğal ve insan kaynaklı afetlerin sıkça yaşandığı, insan ve maddi kayıpların büyük ölçeklerde meydana geldiği bir konumdadır.

Özellikle 1999 Marmara Depreminden sonra bu alanda yapılan çalışmalara hız verilmiş ve ülkemiz açısından milat kabul edilmiştir. Derneğimiz de ulusal ve uluslararası eğitim ve organizasyonlara önem vererek bu alanda bilgi birikimi oluşturulmasına, hızlı ve doğru müdahale tekniklerinin geliştirilmesine, küçük ve büyük ölçekli acil durumlardan çıkarılan derslerin paylaşılarak ulusal bir standart oluşturulmasına çalışmaktadır.

Derneğimizin kuruluşundan sonra meydana gelen Seferihisar, Denizli, Van depremleri, su baskınları, terör saldırıları, ulaşım kazaları, Libya deniz tahliyesi, Soma maden kazası, hastane yangınları ve tahliyelerinden çıkarılan dersler ışığında oluşturulan eğitim kaynakları ve dökümanlar ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır.

Bu konu ile ilgili mevzuat çalışmalarında derneğimiz yönetici ve üyeleri aktif görev almıştır.

1.Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge

2.Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu