Başkandan

1-01ACİL AMBULANS HEKİMLERİ DERNEĞİ (AAHD), ülke genelinde Acil Sağlık Hizmetleri kapsamında yer alan acil servis, ambulans, ilkyardım ve afet tıbbı konularında çalışmalarda bulunmak, bu hizmetlerde çalışan hekimlerin ve diğer personelin bireysel ve bilimsel gelişimlerini arttırmak, bu alanda uluslararası standartların oluşturulması ve bu yolla ulusal ve uluslararası bir model oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 24.06.2004 tarihinde İzmir’de kurulmuştur.

Derneğimiz bu amaca ulaşmak için acil sağlık hizmetleri ve afet tıbbı alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, ulusal ve uluslararası eğitim, tatbikat, seminer, konferans, panel, sempozyum, kongre ve çeşitli etkinlikler düzenlemek, sergi açmak, festival, fuar ve yarışmalar düzenlemeyi hedeflemiştir.

Kurulduğu günden bugüne kadarki 10 yıllık sürede çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyum ve kongre düzenleyen, eğitimler organize eden derneğimiz ülkemizdeki ilk Ambulans Rallisinin de düzenleyicisi olmuştur. Sağlık Bakanlığı ile birlikte düzenlenen Ambulans Rallileri 2005 yılından 2010 yılına kadar geliştirilerek uluslararası bir boyut kazanmıştır. Yurt dışında yapılan yarışmalara Türk ekiplerinin katılımı için destek sağlanmıştır. Bu yolla oluşturulan network ile yurt dışındaki gelişmeler yakından takip edilmiştir.

Yapılan eğitimlerde standart oluşturmak amacıyla hazırlanan “Ambulans Ekipleri Standardizasyon ( AES ) eğitimine kaynak oluşturmak amacıyla hazırlanan kitapçık bastırılarak ücretsiz olarak 112 ambulans ekiplerine, hastane acil servis personeline ve paramedik okullarına dağıtılmıştır.
Derneğin kuruluş amaçlarından birisi de bilimsel araştırma ve projelere katılmaktır. Bunu gerçekleştirmek amacıyla derneğimiz bünyesinde oluşturulan proje grubunun özverili çalışmaları ile bugüne kadar iki AB projesine katılım sağlanmış ve bu projeler tamamlanarak sonuçları bilimsel yayın ve organizasyonlar ile duyurulmuştur. Halen ülkemizdeki hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini teknolojik olarak geliştirecek iki ayrı AB projesi üzerinde çalışılmaktadır.
Derneğimiz üyeleri ülkemizdeki acil sağlık sisteminin gelişimini sağlamak amacıyla yurt dışındaki bilimsel toplantılar ve fuarlara gönderilmekte, edinilen bilgiler ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılmaktadır. Bu amaçla yurt dışında faaliyet gösteren bilimsel organizasyonlar ile işbirliği protokolleri hazırlanmıştır
Gelecekteki en büyük hedefimiz ülkemizin bu alanda diğer ülkelere örnek çalışmalar yapması ve uluslararası standartların geliştirilmesidir. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyerek hepinize sağlıklı günler diliyorum.

Dr. M. Turhan SOFUOĞLU
AAHD Başkanı