NEXES – Next Generation Emergency Services Project

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Araştırmalar bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ICT) acil ve afetlerdeki iletişimin geliştirdiğini göstermektedir. IP tabanlı iletişim teknolojilerinin birleştirilmesi ve bunların geleneksel acil servislerle işbirliği içerisinde olmasının umut verici yararları bulunmaktadır. Özellikle, bu birleşim Kamu Güvenliği Cevap Noktalarında (PSAP) ve acil durum aramalarının nasıl cevaplandırılacağında ve acil durum bilgi değişimde gelişimi hedeflemektedir. Acil Müdahale Kuruluşları (EROs) ve İlk Müdahale Ekipleri (FRs) gereksinimi olan vatandaşlara karşı yükümlülüklerini, iletişim kanallarının çokluğu (IP üzerinden) sayesinde daha iyi yerine getirebilirler ve bu kanallar ses, gerçek zamanlı mesaj, video ve data gibi zengin iletişim ve (sosyal medya ve telefon uygulamaları da dahil olmak üzere) çeşitli platformlarda multimedya bilgilerine ulaşımı sağlamaktadır.

NEXES Araştırma ve Yenilik Hareketi (RIA), IP tabanlı iletişim teknolojilerinin birleştirilmesi ve yeni nesil acil durum hizmetleriyle olan işbirliğini araştıracak, test edecek ve geçerli kılacaktır. Böylece, verimlilik ve performansta artış elde edilecektir. Kısaca NEXES sonuçları şunları içermektedir:

NEXES Sistemi Kamu Güvenliği Cevap Noktalarına (PSAP) ek IP etkin iletişim kanalları getirecektir ve bu kanallar, kamu güvenliği cevap noktaları ve vatandaş arasında bireysel, medikal ve bölgesel verilerle birlikte çift yönlü toplam konuşma (TC) sunacaktır. Daha sonra ise PSAPlar arasında, kamu güvenliği cevap noktaları ile Acil müdahale kuruluşları ve acil müdahale kuruluşları ile ilk müdahale ekipleri arasındaki iletişim akışını destekleyecek. Durumsal farkındalığın gelişimini ve servisler arasındaki işbirliğini de destekleyecektir.

NEXES Telefon Uygulamaları, vatandaşlar için tam ve etik açıdan bir uçtan diğer uca kullanılabilen ve IP tabanlı iletişim sistemleri ile güçlendirilen yeni işlevselliklere müsaade edecektir. Bu sistemden engeli ve özel ihtiyaçları olan vatandaşlarımız da yararlanacaktır ve böylece vatandaş ile acil durum hizmetleri arasında çift yönlü ve kullanıcı sezgisel bir bağlantı oluşturulacaktır.

NEXES Deneme Usulü ve Doğrulama Çerçevesi, NEXES sistemi ve uygulamasının ve aynı zamanda acil servis hizmetleri için uyumlu IP tabanlı iletişim ve bilgi sisteminin denenmesine ve doğrulanmasına olanak sağlayan açık sınama ortamı içermektedir. Böylece, yeni nesil acil servis ürün ve hizmetlerine yönelik Avrupa standartlarına uyum çabasına da katkıda bulunacaktır.

Projenin ilk toplantısı İngiltere Lancester Üniversitesi kampüsünde 22-23 Haziran 2015 tarihleri arasında tüm partnerlerin katılımı ile gerçekleştirildi.