ACİL AMBULANS HEKİMLERİ DERNEĞİ’NE 2014 YILININ EN İYİ MAKALE ÖDÜLÜ VERİLDİ

Merkezi İzmir’de bulunan ve 2004 yılından beri faaliyet gösteren Acil Ambulans Hekimleri Derneği (AAHD) aralarında Yunanistan, Türkiye, Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Hırvatistan ve Sırbistan’ın bulunduğu dokuz Balkan ülkesinde “Çocuk İhmal ve İstismarı Balkan Epidemiyolojik Çalışması (BECAN)” isimli Avrupa Birliği Projesinin Türkiye araştırmasını başarı ile yürüttü. Diğer Balkan ülkeleri ile eş zamanlı olarak ülkemizdeki 11, 13, 16 yaş grubundaki 7540 çocuğa uygulanan anketlerin uluslararası standart ile değerlendirilmesi neticesinde oldukça çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

Buna göre, ülkemizde aile bireyleri tarafından çocuklara yönelik en yaygın görülen fiziksel istismar davranışları, çimdikleme, acı biber sürme, kulak çekme ve tokat atma, en yaygın görülen psikolojik istismar davranışları olarak bağırma, aşağılama, kendini kötü hissetme yüzünden çocuğu suçlama, diğer çocuklarla karşılaştırma, hayalet, öcü vb. varlıkları çağırma ile korkutma olarak saptanmıştır. İhmal kapsamında ise çocukların kendilerini önemsiz hissetmeleri en yaygın sonuç olarak bildirilmiştir. Aile içi şiddete tanık olan çocukların oranı % 30,9 bulunmuştur. Aile içi şiddete tanık olduğunu belirten çocuklar çoğunlukla evde korkmalarına neden olacak şekilde bağıran ve birbirleri ile tartışan yetişkinler gördüklerini belirtmişlerdir.

Yapılan araştırma, çocuğa uygulanan ihmal ve istismarın uzun süreçte ve erişkinlik döneminde olumsuz etkilerinin olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Olumsuz çocukluk çağı deneyimleri ile erişkin çağda şişmanlık, sigara kullanımı, fiziksel hareketsizlik gibi risk etmenleri ve kalp, akciğer, karaciğer hastalıkları, diyabet ve depresif bozuklukların sıklığı arasında ilişki olduğu belirtilmektedir.

Türkiye’de ilk kez bu kadar büyük bir boyutta yapılan araştırma neticesinde, olumsuz çocukluk çağı deneyimleri sıklığı % 42 ile % 70 arasında saptanmış olup, ülkemiz açısından çok önemli bir halk sağlığı sorunu ve sağlık riski ile karşı karşıya olduğumuz gerçeği ortaya çıkarılmıştır.

Bu bilimsel araştırma 2014 yılında Türk Pediatri Arşivi Dergisinde yayınlanmış ve bu yıl İzmir’de düzenlenen 51. Türk Pediatri Kongresinde yılın en iyi makale ödülüne layık görülmüştür.  Acil Ambulans Hekimleri Derneği ( AAHD) yönetim kurulu üyesi Dr. Zeynep SOFUOĞLU makale yazarı ve proje koordinatörü olarak ödülü alırken yaptığı konuşmada “ Bu ödül katıldığımız yeni projeler ve bilimsel araştırmalar için bize güç vermiştir” diyerek teşekkür etmiştir.