Gelişen dünyada ciddi kurum ve kuruluşlar ARGE ve İnnovasyon konularına kaynak ayırmakta ve çalışmalar yapmaktadır.

Acil sağlık hizmetleri alanındaki uluslararası ARGE çalışmaları derneğimiz tarafından yakından takip edilmekte ve benzer çalışmalar üniversite ve resmi kurumlarında desteği ile hayata geçirilmektedir.