I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Uluslararası katılımlı I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ, 1-4 Mayıs 2005 tarihleri arasında İstanbul’da CROWNE Plaza’da; T.C. Sağlık Bakanlığı, Acil Ambulans Hekimleri Derneği ile Almanya’dan Johanniter Akademi ve Johanniter Acil Yardım Kuruluşu’nun bilimsel desteği ile gerçekleştirildi.

            Kongreyi destekleyen kurum  ve kuruluşlar  arasında Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Türk-Alman Sağlık Vakfı, Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, Acil Tıp Uzmanları Derneği, Türkiye Acil Tıp Derneği, Resüsitasyon Derneği, Özel Sağlık Kuruluşları Derneği, Ambulans İşletmecileri Derneği ve GATA Acil Tıp Anabilim Dalı yer aldı.

            Kongrenin açılış konuşmalarını Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve dernek başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu yaptı. Müsteşar Prof. Dr. Necdet Ünüvar konuşmasında “Acil Sağlık Hizmetleri alanında Bakanlığımızca sürdürülen çalışmaların, düzenlenecek bu kongrede her yönüyle tartışılması ve Avrupa standartlarına uygunluğunun değerlendirilmesi, yapılan ve yapılacak olan çalışmalar açısından son derece yararlı olacaktır. Sağlık Bakanlığı olarak bizimde amacımız bunun sağlanması için her türlü desteği vermektir. Ülke olarak birçok alanda işbirliği yaptığımız Almanya ile her iki ülkedeki sivil toplum kuruluşlarının da desteği ile düzenlenen I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ’nin önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara bir ivme kazandıracağı, bu alanda yeni işbirlikleri ve gelişmeleri başlatacağını ümit etmekteyiz.” dedi.

            Başta Almanya olmak üzere Rusya, İsrail, Hollanda ve komşumuz Yunanistan’dan gelen konusunda uzman konuşmacılar, Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatında görevli üst düzey yöneticiler, ülkemizde bu alanda tanınmış bilim adamları ve ülkenin hemen her yöresinden gelen sağlık yöneticileri, 112 ve acil servis çalışanları, uzman hekimler, pratisyen hekimler, hemşireler ve paramedikler’den oluşan 450’ e yakın katılımcı ile kongrenin tüm oturumları büyük bir ilgi ile izlendi. Kongrede acil sağlık hizmetlerinin uluslararası boyuttaki gelişmeleri tartışıldığı gibi, ulusal bir modelin oluşturulması için yapılan öneriler de değerlendirildi. Özellikle 10 yıldır süregelen Türk- Alman işbirliğinin daha ileri boyutlara taşınması için üst düzeyde resmi protokol ve anlaşmaların yapılabilmesi için birlikte çalışma sözü verildi.

Kongredeki panellerde Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri. Ambulans Servislerinin Organizasyonu, Hastane Acil Servislerinin Organizasyon ve Koordinasyonu, Çağrı Karşılama Sistemleri ve Teknoloji,  Acil Sağlık Hizmetlerinde Standardizasyon, Acil Sağlık Hizmetlerinde Eğitim Programları, Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri, Otomatik External Defibrilatör Uygulaması, Acil Sağlık Hizmetlerinde Türk-Alman İşbirliği konularında yerli ve yabancı konuşmacılar sunumlar yaptılar.             Kongrenin diğer önemli bir yönü de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin en önemli temsilcisi olan 112 ambulans servisinin çalışmalarının ilk kez bilimsel olarak değerlendirilmesi imkanının bulunması olmuştur. Kongrenin kapanış töreninde, farklı illerden gelen 112 çalışanlarının, üniversitelerin ilgili bölümleri ile diğer kurum ve kuruluşların  hazırladığı çok sayıda poster bildirinin arasından dereceye giren 5 poster ile Sağlık Bakanlığı, Johanniter  ve sponsor kuruluşlara teşekkür plaketleri verildi.

I.TÜRK-ALMAN ACİL AMBULANS KONGRESİ KONGRE PROGRAMI

1 Mayıs 2005 Pazar

13:00   Kayıt

18:00   KONFERANS:

AAHD                                      Dr.M.Turhan SOFUOĞLU

Die Johanniter                       Kersten ENKE Dipl. Ghl.

Sağlık Bakanlığı                      Dr.H.Fazıl İNAN

2 Mayıs 2005 Pazartesi

09:00   Kongre Açılış Konuşmaları

10:30   1.OTURUM:

Dünyada Acil Sağlık Hizmetleri

Moderatörler:, Prof.Dr.Horst WILLMS, Uzm.Dr. Cihanser EREL

Prof. Dr. Peter SEFRIN                       ALMANYA’DA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dr. Oleg FEDOTKIN                            RUSYA’DA ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dr. Zvi FEIGENBERG                          İSRAİL’DE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Dr.H.Fazıl İNAN                                   TÜRKİYE’DE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

14:00   2.OTURUM:

Ambulans Servislerinin Organizasyonu

Moderatörler: Kersten ENKE Dipl. Ghl., Yrd. Doç. Dr. Ayhan ÖZŞAHİN

Henner BECHTOLD Arzt                    ALMANYA’DA AMBULANS SERVİSLERİ

Uzm.Dr. İbrahim KURT                        ÖZEL  AMBULANS SERVİSLERİ

Dr. M.Turhan SOFUOĞLU                 TÜRKİYE’DE 112 AMBULANS SERVİSİ

16:00   3.OTURUM:

Acil Servislerin Organizasyon ve Koordinasyonu

Moderatörler: Prof.Dr.Ali Reşat MORAL,Prof.Dr.Peter SEFRIN

Dr.Med.Andreas FLEMING                ALMANYA’DA HASTANE ACİL SERVİSLERİ

Op. Dr.Mehmet ÖZDOĞAN               TRAVMA HASTALARINDA ACİL ORGANİZASYONU

Uzm. Dr. Figen COŞKUN                    ACİL SERVİSLERİN ORGANİZASYON VE KOORD.

3 Mayıs 2005 Salı

09:00   4.OTURUM:

Çağrı Karşılama sistemleri ve Teknoloji

Moderatörler:, Dr.H.Fazıl İNAN ,Dr.M.Turhan SOFUOĞLU,

Dipl.Ing.Bernd APPEL                        ALMANYA’DA ÇAĞRI KARŞILAMA MERKEZLERİ

Dr.Altuğ AYSUN                                 ANKARA 112 KOMUTA KONTROL MERKEZİ

Dr.T.Mehmet YILDIRIM                     İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE YENİ    TEKNOLOJİLER

11:00   5.OTURUM:

Acil Sağlık Hizmetlerinde Standardizasyon

Moderatörler: Prof.Dr.Cemalettin ERTEKİN, Prof.Dr.Köksal ÖNER

Kersten ENKE Dipl. Ghl                      ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNDE STANDART PROTOKOLLER

Yrd.Doç. Dr.Cem OKTAY                   ACİL SERVİSLERİN STANDARDİZASYONU

 Dr. Cengiz GÜL                                 AMBULANS SERVİSLERİNDE AKREDİTASYON

13:30   6.OTURUM:

Acil Sağlık Hizmetlerinde Eğitim Programları

Moderatörler:, Prof. Dr. Agah ÇERTUĞ , Yrd.Doç.Dr.Ayhan ÖZŞAHİN      

Prof. Dr. Aytuğ ATICI                         ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİMLERİ

Prof. Dr. Korhan TAVİLOĞLU             TRAVMA RESUSİTASYON KURSLARI(TRK)

Rene PURGAY Doc.HGZO                  AVRUPA BİRLİĞİ DİPLOMA DENKLİĞİ

Dr.Yıldırım GEZGİN                           ACİL HEKİMLİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI

16:00   7.OTURUM:

Afetlerde Acil Sağlık Hizmetleri

Moderatörler: Prof.Dr.Hamit HANCI, Dr.Turgut ARPACI

Prof. Dr. Bernd DOMRES                  DEKONTAMİNASYON VE TIBBİ MÜDAHALE           

Dr.Zvi FEIGENBERG                           İSRAİL’DE KİTLESEL YARALANMALARA MÜDAHALE

 Prof.Jeffrey LEVETT                          AFETLERDE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ

 Yrd.Doç. Dr. Mehmet ERYILMAZ     AFET TIBBI

18:00   KONFERANS:

Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) Uygulaması

Dr.Heine KRIETER

4 Mayıs 2005 Çarşamba

09:00   8.OTURUM:

Acil Sağlık Hizmetlerinde Türk-Alman İşbirliği

Moderatör:, Prof.Dr.Necdet ÜNÜVAR, Uzm.Dr.Mehmet UĞURLU

Prof.Dr. Bernd DOMRES                   ACİL SAĞLIK ALANINDA TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİNİN YARARLARI

Prof. Dr.Yaşar BİLGİN                                    SAĞLIK HİZMETLERİNDE TÜRK-ALMAN İŞBİRLİĞİ

Kamuran ÖZDEN                               SAĞLIK BAKANLIĞI’NIN YAPTIĞI ÇALIŞMALAR

10:00   TARTIŞMA VE SONUÇ RAPORUNUN HAZIRLANMASI 

11:00   KONGRE KAPANIŞ TÖRENİ