TEAMAWARE PROJESİ

Team Aware projesi, acil müdahale ekiplerini uzaktan takip eden, kapalı alanda yerlerini belirleyen, giyilebilir sensörler ve yapay zeka ile aktivitelerini tespit eden, giyilebilir kimyasal biyolojik radyolojik nükleer (KBRN) sensörler, akustik sensörler, drone’lar içeren bir sistem olacak. Drone görüntülerinden yangın/duman tespit edilmesi, binanın yapısal olarak riskinin belirlenmesini de kapsayacak.

5G ve taktik iletişim altyapısı sağlanarak toplanan veriler, gerçek zamanlı durumsal farkındalık resminin oluşturulmasını ve tüm acil müdahale ekibinin uzaktan takip edilmesini ve yönetilmesini sağlayacak.

HAVELSAN’ın koordinatörü olduğu “TeamAware” projesi, Avrupa Birliği Güvenlik çağrılarından Araştırma ve İnovasyon konusunda toplamda 92 proje arasında 15 üzerinden 15 tam puan alarak başarılı projeler arasında ilk sırada desteklenmeye değer görülen proje önerisi olarak büyük bir başarıya imza atmıştır.  Proje kapsamında acil müdahale ekiplerine durumsal farkındalık sağlanması ve karar destek sistemi ile ekiplerin güvenliğini artırılması planlanmaktadır. Yapay zeka, artırılmış gerçeklik, sensor füzyon teknolojileri ve 5G teknolojilerini konu edinen projenin 36 ayda tamamlanması bekleniyor.

Ülkemizden Havelsan ile birlikte SRDC Yazılım Araştırma ve Geliştirme ve Danışmanlık Ticaret Anonim Şirketi, Sabancı Üniversitesi, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Acil Ambulans Hekimleri Derneği’nin de ortak olarak yer aldığı projede Avrupa’dan ortak olarak Fraunhofer, Thales gibi büyük kuruluşlarla birlikte 13 farklı ülkeden toplam 24 kurum (KOBİ, üniversite, son kullanıcılar) yer alıyor. Süresi 36 ay olan proje için AB’den 7 milyon avroluk bütçe kullanılacak.

Türk savunma sanayisinde yazılım tabanlı çözümleriyle dikkati çeken HAVELSAN projenin teknik koordinasyonunu yürütecek.

HAVELSAN ayrıca Vücut Hareket Analizi (BMA-Body Motion Analysis) sistemindeki giyilebilir sensörlerle acil müdahale ekibinin hareketlerini uzaktan takip ve yapay zekayla aktivitesini tespit etmek, yorgunluk tespiti yapmak, KBRN modülü ile kimyasal bir saldırının yayılımını modellemek gibi sorumluluklar üstlenecek.

PROJENİN HAZIRLANMA AMACI

İlk müdahale ekipleri, görevi ilk önce acil bölgeye varmak, arama, kurtarma ve kurtarma operasyonları yapmak ve doğal veya insan kaynaklı afetlerde kriz yönetimi gerçekleştirmek olan, uzmanlık becerilerine ve niteliklerine sahip kişi, hizmet ve kuruluşlardan oluşan gruplardır. İlk müdahale ekipleri, toplulukları koruyarak, afetlere müdahale ederek ve hayatları kurtararak güvenli ve güvenli toplumlar sağlamasına rağmen, operasyonlarda genellikle verimsiz, zayıf ve eski teknolojileri kullanırlar.

Mevcut durumla ilgili olarak, ilk müdahale ekiplerinin operasyonel yetenekleri, akıllı sensör sistemleri, giyilebilir cihazlar, veri işleme, veri füzyonu, veri analitiği, iletişim altyapısı ve yapay zeka araçları gibi teknoloji ve mühendislik alanlarındaki gelişmelerle önemli ölçüde artırılabilir. . TeamAware Projesi’nin temel amacı, farklı sektörlerden ilk müdahale ekipleri için drone monteli, giyilebilir ve harici sensör sistemleri, mevcut ilk müdahale hizmetleri ve operasyon merkezleri dahil olmak üzere heterojen ve neredeyse birlikte çalışabilen sensör birimleri ile entegre ve uygun maliyetli bir durumsal farkındalık sistemi geliştirmektir. Amaç, yüksek düzeyde standartlaştırılmış artırılmış gerçeklik ve mobil insan makine arayüzleri kullanarak gerçek zamanlı, kaynaştırılmış, iyileştirilmiş, filtrelenmiş ve yönetilebilir bilgiler aracılığıyla farklı sektörlerden ilk müdahale ekiplerinin kriz yönetimini, esnekliğini ve tepki kabiliyetini artırmaktır. Daha detaylı bilgi için:

https://teamaware.eu/  https://twitter.com/TeamAware_EU   

https://www.linkedin.com/company/teamaware-eu/