ASSISTANCE – İlk Müdahalecilerin Korunması ve Yeteneklerinin Arttırılması için Uyarlanmış Durumsal Farkındalık Araçları ve Özel Eğitim Müfredatı Oluşturma Projesi.

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Derneğimiz; Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı Projesi olan ASSISTANCE “İlk Müdahalecilerin Korunması ve Yeteneklerinin Arttırılması için Uyarlanmış Durumsal Farkındalık Araçları ve Özel Eğitim Müfredatı Oluşturma” programına ortak olarak katılmıştır. 9 ülkeden 19 partner ile birlikte hazırlanan projedeki tek sağlık ekibi AAHD’dir. Proje 2019 Mayıs ayında başlamış olup 36 ay sürecektir.

ASSISTANCE projesinin temel amacı iki yönlüdür.  Bir yandan, hafiflettikleri afet / kriz türünü göz önünde bulundurarak birlikte çalışan farklı türdeki ilk müdahaleci ( Ambulans, İtfaiye, Polis, Kurtarma) kuruluşlara yardım ve koruma sağlamak,  diğer yandan olayın türüne bağlı olarak gerçek ihtiyaçlarına göre, Sanal Gerçeklik (VR), Mix Gerçeklik (MR) ve Artırılmış Gerçeklik (AR) temelli gelişmiş eğitimler sağlayarak karmaşık durumlarla yüzleşme yeteneklerini geliştirmek.

ASSISTANCE projesi ile yeni teknolojileri (UAV, Robots, drone’lar) kullanan ve veri açısından ihtiyaçlarını dikkate alarak ilk müdahalecilerin durumsal farkındalığını (SA) arttırmak için VR, MR ve AR temelli ileri eğitimler (örneğin gerçek zamanlı video, kişi ve nesnelerin yerleri, tahliye yolları durumu, geçici şebeke kapsama alanı vb.) geliştirilecektir.   Farklı ilk müdahaleci kuruluşlar tarafından ihtiyaç duyulan sensörler için farklı türlerde uyarlanmış durumsal farkındalik modülleri geliştirilecektir ( örneğin, itfaiyeciler için gerçek zamanlı video ve kaynaklar konumu, acil sağlık hizmetleri için tahliye yolları durumu vb.)

ASSISTANCE projesi sonuçları ve geliştirilen yazılımlar, teknolojik cihaz ve ekipmanlar, üç farklı ülkede 3 farklı senaryolu pilot uygulama ile test edilecektir. Bu pilot uygulamalar İspanya, Hollanda ve Türkiye’de gerçekleştirilecektir.

Çözümler, gizlilik ve kişisel verilerin korunması da dahil olmak üzere, AB toplumsal değerleri, temel haklar ve geçerli mevzuat ile uyumlu olarak geliştirilecektir. Toplumsal yönler (örneğin, güvenlik algısı, teknolojik çözümlerin toplumsal esneklik üzerindeki olası etkileri, cinsiyet çeşitliliği) kapsamlı ve eksiksiz bir şekilde dikkate alınacaktır.

Geliştirilen eğitimler ve teknolojik çözümler proje sonuçlandığında AB’ne detaylı olarak raporlanacaktır.

Web: https://assistance-project.eu/concept/