1-T.C. Sağlık Bakanlığı
2-T.C. Milli Eğitim Bakanlığı
3-TÜBİTAK
4-Ege Üniversitesi
5-Dokuz Eylül Üniversitesi
6-Hacettepe Üniversitesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi Ana Bilim Dalı
7-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE)
8-Acıbadem Üniversitesi-CASE
9-Tübingen Afet Tıbbı Enstitüsü ( Almanya)
10-Alman Afet Akademisi ( AKNZ )
11-Yunanistan Ulusal Ambulans Servisi-EKAB
12-Tübingen Üniversitesi-TuPASS (Almanya)
13-University Medical Center Hamburg-Eppendorf (Almanya)
14-University of Greenwich ( UK)
15-Hamburg Fire and Emergency Service Academy (Almanya)
16-The Main School and Fire Service (Polonya)
17-Praque Psychiatric Centre ( Çek Cumhuriyeti)
18-Institute of Public Security of Catalunya (İspanya)
19-Man-Technology-Organisation-Psychology (İsveç)
20-Institute of Child Health ( Greece)
21-Rally Rejviz ( Çek Cumhuriyeti)
22-Ambulancezorg Nederland ( Hollanda)
23-Johanniter-Akademie Bildungsinstitut Hannover (Almanya)
24-London Ambulance Service (LAS)
25-İzmir 112 Ambulans Servisi (İzAS)
26-Urla Uluslararası Acil Afet Eğitim ve Simülasyon Merkezi (UrlaSIM)
27-İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı
28-Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri (Paramedik) Derneği