Acil sağlık hizmetlerinin en önemli halkalarından birisi olan ilkyardımın öneminin halka ve profesyonellere anlatılması, ambulans ekipleri ulaşana kadar doğru uygulamaların yapılması, ilkyardıma destek olacak eğitim materyallerinin geliştirilmesi ve eğitimlerin uluslararası standartlarda verilmesi ve topluma yaygınlaştırılması derneğimizin önceliklerindendir.