4. ACİL HİZMETLERDE YENİ NESİL TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU

Acil Ambulans Hekimleri Derneği ( AAHD ) ve Tınaztepe Galen Hastanesi işbirliği ile 12-13 Aralık 2019 tarihlerinde İzmir’de “4. Acil Hizmetlerde Yeni Nesil Teknolojiler Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyumun ilk gününde, yurt içi ve yurt dışından akademisyen, konusunda uzman kişiler tarafından Avrupa’da ki acil sağlık hizmetlerinde ki son gelişmeler ışığında yeni nesil teknolojilerin kullanımı örnekleri ile anlatılacak, ülkemizde ki sistemin daha da geliştirilmesi için derneğimiz tarafından yürütülen Avrupa Birliği projeleri tartışılacaktır. Sempozyumun…

NEXES – Next Generation Emergency Services Project

Araştırmalar bilişim ve iletişim teknolojilerinin (ICT) acil ve afetlerdeki iletişimin geliştirdiğini göstermektedir. IP tabanlı iletişim teknolojilerinin birleştirilmesi ve bunların geleneksel acil servislerle işbirliği içerisinde olmasının umut verici yararları bulunmaktadır. Özellikle, bu birleşim Kamu Güvenliği Cevap Noktalarında (PSAP) ve acil durum aramalarının nasıl cevaplandırılacağında ve acil durum bilgi değişimde gelişimi hedeflemektedir. Acil Müdahale Kuruluşları (EROs) ve İlk Müdahale Ekipleri (FRs) gereksinimi olan vatandaşlara karşı yükümlülüklerini, iletişim kanallarının çokluğu (IP üzerinden) sayesinde…