Almanya Afet Akademisi (AKNZ) Eğitimleri

Acil Afet Ambulans Hekimleri Derneği tarafından tarihinde yayınlandı

Acil Ambulans Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Turhan Sofuoğlu’nun kişisel girişimleri ile 1997- 2009 yılları arasında Almanya’da İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Avrupa’nın en büyük Akademisine çok sayıda hekim afet tıbbı ve Almanya’da ki acil ve afet konularında eğitim almak üzere gönderildi.

2004 yılında Acil Ambulans Hekimleri Derneği kurulduktan sonra bu akademiye dernek aracılığı ile gönderilen hekimler ülkemizdeki acil ve afetlerde sağlık hizmetlerinin temelleri attılar. Almanya’da ki 112 Komuta Kontrol Merkezi’nin çalışma sistemi, yazılımlar, haberleşme teknikleri, kara ve hava ambulanslarının çalışma prensipleri, helikopter ambulans uygulamaları, acil ve afet tıbbı eğitimleri, tatbikatlar, KBRN, Hastane Afet Planları, ulusal ve uluslararası afet organizasyonu, asker- sivil işbirliği konularında eğitim alan hekimler ülkemize döndüklerinde aldıkları eğitimler doğrultusunda önemli işler yapmışlardır.

Sağlık Bakanlığı’nda yapılan bir dizi toplantı ile burada edinilen eğitimler doğrultusunda 112 Komuta Kontrol Merkezi yapılanması, istasyonların prototipleri, kıyafetler, ambulans formları, verilerin değerlendirilmesi, kara ambulanslarının iç dizaynı ve tıbbi ekipmanları, ambulans ve istasyon tipleri, helikopter ambulanslarının çalışma prensipleri, acil sağlık eğitim ve tatbikatlarının geliştirilmesi, hastane afet planlarının oluşturulması, afetlere müdahale ve triaj konularında bilimsel dökümanlar oluşturulmuştur. Bu dökümanlardan yararlanılarak yasal mevzuatlar hazırlanmış ve zaman içinde mevzuatlarda gerekli değişiklikleri yapılmıştır. 2005 yılında AAHD’nin Sağlık Bakanlığı ile birlikte İstanbul’da düzenlediği 1. Türk-Alman Acil Ambulans Kongresine yaklaşık 400 kişinin katılmış ve kongreye katılan çok sayıda Türk ve Alman uzman önemli bilgiler paylaşılmışlardır. Almanya’daki Afet Akademisi ( AKNZ) ile derneğimizin işbirliği devam etmekte olup 2016 yılında yeni bir eğitim programına başlanılacaktır.